Charakterystyka produktu rotarix
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 150 mg teofiliny bezwodnej (Theophyllinum anhydricum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 1 dawka (0,5 ml) po rekonstytucji, zawiera: Toksoid błoniczy1nie mniej ni ż 30 j.m.. rotawirus serotypu* G2 nie mniej niż 2,8 x 106IU1,2.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda twarda kapsułka zawiera 25 mg pregabaliny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rotarix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 2.. Szczepionka zawiera 5 żywych szczepów rotawirusa.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.. Szukacie tam informacji o szczepionce - przede wszystkim tego, jakie są przeciwwskazania do jej podania.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Theospirex retard, 150 mg, tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 2.. 50 mikrogramów Rekombinowane białko NadA ze szczepów Neisseria meningitidis grupy B 1, 2, 350 mikrogramów Rekombinowane białko fuzyjne fHbp ze szczepów Neisseria meningitidis.. Wirus poliomyelitis typ .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Po rozpuszczeniu, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy atenuowany)* nie mniej niż 106,0CCID.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO AmBisome liposomal 50 mg proszek do sporządzania dyspersji do infuzji 2..

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda fiolka produktu AmBisome zawiera 50 mg amfoterycyny B (Amphotericinum B) w liposomach.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1 3.Gdy przychodzicie z dzieckiem do przychodni na szczepienie, często prosicie o charakterystykę szczepionki (Charakterystyka Produktu Leczniczego - w skrócie CHPL).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. 9-16 mikrogramów.. 4.RotaTeq jest to doustna szczepionka chroniąca niemowlęta i małe dzieci przed zapaleniem żołądka i jelit (biegunką i wymiotami) wywołanym zakażeniem rotawirusem i może być podawana niemowlętom w wieku od 6 tygodni do 32 tygodni.. Jedna 2 ml dawka zawiera: rotawirus serotypu* G1 nie mniej niż 2,2 x 106IU1,2.. Podczas badania kwalifikacyjnego pytacie lekarza o informacje zawarte w tym dokumencie.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betnovate N (1,22 mg + 5 mg)/g, krem 2.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. Rotarix jest szczepionką wirusową, zawierającą żywy, atenuowany rotawirus ludzki, pomagającą chronić dziecko, po ukończeniu 6. tygodnia życia, przed zapaleniem żołądka i jelit (biegunka i wymioty) wywołanym przez zakażenie rotawirusem.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Valtrex, 500 mg, tabletki powlekane 2.. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. RotaTeq, roztwór doustny Szczepionka przeciw rotawirusowi (żywa, doustna) 2..

Zaleca się, aby leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające kationy wielowartościowe przyjmować 2 godziny po zastosowaniu lub 6 godzin przed zastosowaniem produktu Dovato (patrz punkt 4.5).Hreferralspctrackpl 1 ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 2 1.

4.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras) i 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Jak działa szczepionka Rotarix:2 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Rotarix proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa 2.. Każda twarda kapsułka zawiera 50 mg pregabaliny.. 3+ 2. skoniugowany z białkiemnośnikowymD (pochodzącym z bezotoczkowych szczepów.. Lekarze różnie podchodzą do .Produktu Dovato nie należy podawać jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zawierającymi kationy wielowartościowe.. *Produkowany na linii komórek Vero.Szczepionka Rotarix jest wskazana do czynnej immunizacji niemowląt w wieku od 6 do 24 tygodni w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit spowodowanemu zakażeniem rotawirusem (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1).. 3. skoniugowany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 5-10 mikrogramów.. Głównym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.Szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana).. DawkowanieRotarix.. Dawkowanie w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem Czas trwania każdego cyklu leczenia wynosi 28 dni, schemat dawkowania przedstawiono w Tabeli 2. grupy B 1, 2, 3.Rotarix 1 aplikator 1,5 mililitra jest dostępny w ponad 100 aptekach w Polsce w cenie od 288,00 zł do 402,47 zł.. grupy B 1, 2, 3.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (0,5 ml) zawiera:Rotarix to szczepionka, którą należy stosować, by zapobiegać zapaleniu żołądka i jelit, które jest spowodowane zakażeniem rotawirusem.. Leczenie należy kontynuować do czasu wystąpienia progresji choroby lub nietolerowanych objawów SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna tabletka zawiera 5 mg flunaryzyny (Flunarizinum) w postaci flunaryzyny dichlorowodorku.. Każda twarda kapsułka zawiera 75 mg pregabaliny.Każda tabletka zawiera 10 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO FLUNARIZINUM WZF, 5 mg, tabletki 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Po rekonstytucji, 1 dawka (1 ml) zawiera: Ludzki rotawirus szczep RIX4414 (żywy, atenuowany)* nie mniej niż 10 6,0 CCID 50 *Produkowany na linii komórek Vero Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Szczepionka .2 1.. Stosowanie szczepionki Rotarix powinno opierać się na oficjalnych zaleceniach.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera chlorowodorek walacyklowiru w ilości odpowiadającej 500 mg walacyklowiru (Valaciclovirum).Charakterystyce Produktu Leczniczego.. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie.. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.. Toksoid t ężcowy1nie mniej ni ż 40 j.m.. 4.2 Dawkowanie i sposób podawania .. Rotarix, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej Szczepionka przeciw rotawirusom, żywa.. Przeznaczona dla niemowląt od 6 do 24 tygodnia życia.. Sprawdź swoje miasto.2.. Aby dowiedzieć się, jakJedna dawka (0,5 ml) zawiera: Rekombinowane białko fuzyjne NHBA ze szczepów Neisseria meningitidis.. Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5', wytwarzany z .Rotarix : zawiesina doustna; 1 dawka (1,5 ml) zawiera nie mniej niż 10 6,0 CCID 50 ludzkiego, żywego, atenuowanego rotawirusa szczepu RIX4414; 1 aplikator doustny GlaxoSmithKline Biologicals - Belgia: 348.06„Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt