Skutki i wojny światowej prezentacja
Bitwy i kampanie II wojny światowej .. 1) zmiany terytorialne: - rozpad Austro-Węgier, utrata 13% terytorium przez NiemcySkutki wojny Skutki gospodarcze Skutki społeczne Skutki polityczne Produkt krajowy brutto zwiększył się w głównych krajach alianckich (Wielka Brytania, Włochy i USA), zmniejszył się natomiast we Francji, Rosji, neutralnej Holandii oraz w państwach centralnych.. "Wielka wojna" oznaczała całkowity rozpad dotychczasowego ładu światowego.Tragedia społeczeństwa Skutkiem działań wojennych było zmniejszenie się liczby mieszkańców Europy.. 2010-03-20 10:39:32; Wymień skutki II wojny światowej 2013-03-03 18:41:24; OPISZ SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ 2015-05-27 22:13:07; Jakie były .Wojna zmieniła obraz społeczeństwa w każdym państwie.. Dążenie do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" dla Niemców.. 0 ocen | na tak 0%.. Średniowieczne miasto i wieś Średniowieczne miasto i wieś.. I wojna światowa pochłonęła miliony ludzkich istnień, dlatego też nazywano ją "wielką wojną".I WOJNA ŚWIATOWA Trójprzymierze, państwa centralne Austro-Węgry i Niemcy wspierani przez Turcję i Bułgarię Ententa, trójporozumienie (angielskie: triple entente, francuskie: entente cordiale), Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) PLAN SCHLIEFFENA Niemieckie dowództwo przewidywało, że w razie wybuchu powszechnej wojny .I wojnę światową uważa się za pierwszą wojnę nowoczesną, pierwszy konflikt totalny, w który została wciągnięta też ludność cywilna..

Skutki I wojny światowej.

2016 r. Archiwum Akt Nowych.. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski.. Została jednak pobita.. 0 0 Odpowiedz.. KONFERENCJA WERSALSKA I JEJ POSTANOWIENIA 28 czerwiec 1919r.. Dojście Adolfa Hitlera do władzy.. Cykl spotkań z uczniami i przedszkolakami w gmachu AAN; Prezentacje dokumentów z zasobu AAN w serwisach internetowychDrugi wielki światowy konflikt zbrojny objął ogromne połacie Europy, Azji i Afryki.. Zrozumiem, co znaczyła I wojna światowa dla świata.. Siemaszko, Przemiany relacji polsko-ukraińskich od połowy lat trzydziestych do II wojny światowej w Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7-8 (116-117), lipiec-sierpień 2010, s. 58 [2] L.Kulińska, Działalność terrorystyczna ukraińskich organizacji nacjonalistycznych w Polsce w okresie międzywojennym , w Biuletyn Instytutu .Szczególną ekspansywność wykazywała popierana przez Austro-Węgry Bułgaria, uderzając w czerwcu 1913 r. na pozycje serbskie w Macedonii, rozpoczynając tzw. drugą wojnę bałkańską.. Lekcja z e-podręcznika; Materiał ze Scholarisa; Materiał do zajęć; Lekcja 5.. Podobne pytania..

Opisz skutki I wojny światowej.

XX wieku nazywana „wielką wojną") - konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, …Nowe wynalazki (gazy bojowe, czołgi) zmieniły sposoby prowadzenia wojny).. Skutkiem tej wojny były także olbrzymie zniszczenia wojenne i niespotykane dotąd straty ludnościowe.. Liczba kobiet znacznie przewyższała liczbę mężczyzn.. Poznam przebieg najsłynniejszej rewolucji na świecie.. Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i .. Po wojnie: - przesiedlenia Polaków z terenów włączonych do ZSRR na tzw.Skutki I wojny światowej: Traktat wersalski ustanawiał nowy układ polityczny i terytorialny w Europie (tzw. system wersalski).. Niemcy zostały uznane za winne wybuchu wojny.. Rewolucja w Rosji.. Konferencja ta trwała od 18 stycznia 1919 roku do 21 stycznia 1920 roku.E.. Dla wielu krajów oznaczała na przykład niepodległość w wyniku rozpadu europejskich imperiów kolonialnych.Szacuje się że w latach 134850 na dżumę i na skutek spowodowanego nią głodu, zmarła ok. 13 ludności Europy..

Skutki II wojny ...Prezentacja Świętej Trójcy.

Na kończącej I wojnę światową konferencji paryskiej podpisana Traktat wersalski.. Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r. e).. Zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego.. O stronie.. Spadek PKB w Austrii, Rosji, Francji i Turcji sięgał od 30 do 40%.. Zaciągane podczas wojny pożyczki sprawiły, że przez Europę przetoczyły się kryzysy gospodarcze połączone z olbrzymią inflacją, których kulminacją był Wielki kryzys z 1929 roku.. Jednym z jej najbardziej widocznych skutków było rozszerzenie zakresu władzy wykonawczej w wielu państwach (prezydenta i rządu).. Aktualna wersja filmu z poprawionymi mapami jest do obejrzenia tutaj: społeczne.. Doszło również do zachwiania równowagi demograficznej - na froncie przede wszystkim ginęli mężczyźni.Lekcja 3.. Świat po I wojnie światowejI wojna światowa miała również olbrzymie skutki gospodarcze.. Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. Walki toczyły się praktycznie na terenie całej Europy, a także w Azji i Afryce.. W ciąguI wojna światowa - Wielka Wojna Konflikt zbrojny, w którym wzięły udział ï ï państwa na przełomie lat í õ í ð-1918 różniący się znacznie od tych mających miejsce w przeszłości..

Do niezliczonych skutków II wojny światowej należą: 1).

Lekcja z e-podręcznika; Lekcja 4.. Narodziny faszyzmu w Europie.. Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.Podj skutki 2 wojny światowej 2013-02-26 20:15:45 wymień skutki II wojny światowej 2010-05-26 17:38:36 wymień w punktach skutki działań wojennych toczonych podczas I wojny światowej .„Warszawa i warszawiacy w okresie pierwszej wojny światowej" - kontynuacja cyklu warsztatów metodycznych przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych .. Przemieszczenia i migracje ludności w latach 1945-1949.Ismail Enver- głównodowodzący armii tureckiej w czasie I wojny światowej.. SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ Zmiany terytorialne na mapie politycznej Europy Głównie zmieniła się jej mapa polityczna i dotychczasowe granice Upadły trzy główne dynastie panujące: Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów.. Rozrastała się także biurokracja, potrzebna by sprawować coraz większą kontrolę nad społeczeństwem.Dziękujemy za komentarze i uwagi.. Na rzecz Francji utraciły Alzację i Lotaryngię,Przyczyny II wojny światowej: a).. Kampanie wojenne, zwłaszcza w ostatnich latach wojny, były rozgrywane nawet przy użyciu wielomilionowych armii, przy współudziale wszystkich rodzajów sił zbrojnych - wojsk lądowych, lotnictwa i marynarki wojennej.Jakie były skutki militarne I wojny światowej?. Wykorzystując jej klęskę, Turcja, Grecja i Rumunia odebrały Bułgarii większość jej nabytków z poprzedniej wojny.SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ: najświeższe informacje, zdjęcia, video o SKUTKI I WOJNY ŚWIATOWEJ; Fejsbukowy profil z 1913 roku - sprzed Wielkiej Wojny, która miała nie nadejśćNie wszyscy uważają, że II wojna światowa miała tylko negatywne skutki.. W czasie wojny: - śmierć ok. 20-25 mln żołnierzy i ok. 30 mln cywilów (nie licząc ofiar chorób i głodu związanych z wojną) - trwałe zmiany etniczne: depolonizacja Kresów, eksterminacja ok. 75-80% europejskich Żydów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt