Przyjrzyj się mapie a następnie wykonaj polecenia historia
B. Anglia w okresie wojny domowej w XVII w.Przyjrzyj się ilustracji.. Kłuszynie.. 1.wpisz w odpowiednich miejscach litery odpowiadające nazwom starożytnych miast.. Państwo zaznaczone na mapie literą A to: Odpowiedź na zadanie z Bliżej historii 3 2013.. 2011-12-07 20:33:43 1 .. Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią.. Dywilinie.. Zmagania Rzeczypospolitej z Moskwą ostatecznie zakończyło zawarcie pokoju w A. Polanowie.. Polecenie 6. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. Praca jest na ocenę.. Zakres podstawowy.. 2014-05-31 10:28:44 Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. Wymień przyczyny odkryć geograficznych.. Karty pracy ucznia.. - rozwiązanie zadania.. b)Zaznacz pionowymi liniami obszar, w którym wybuchły trzy powstania c)Zakreśl ukośnymi liniami zasięg powstania rozpoczętego w grudniu 1918 rokuHistoria.. Pytania i odpowiedzi.. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo.. Przetrwała ponad dwieście lat i na trwałe wpisała się do historii obu państw.. a)Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy państw sąsiadujących z II Rzecząpospolitą w 1922 roku.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. Gość .Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia..

Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.

Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Przyjrzyj się mapie przedstawiającej kierunki wypraw krzyżowych, a następnie wykonaj polecenia: A. Podkreśl nazwy państw, z których pochodzili członkowie zakonów rycerskich.B.. Wybierz właściwy ciąg zawierający kolejne etapy wyprawy Stefana Batorego.Przydatność 60% Skala mapy.. Wybierz jedną odpowiedź.. a) odpowiedz, z jakim wydarzeniem historycznym związana jest scenaPrzyjrzyj się ilustracji.. W wolnym czasie planuję wycieczki.przyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przykladyPrzyjrzyj się mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. Wyjaśnij, kim są postacie przedstawione na ilustracji.. Pracę prześlij do 08.04.2020 r.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz właściwy tytuł mapy.. 2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj sie ilustracji , a nastepnie odpowiedz na pytania..

Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia.

Wytłumacz, co symbolizuje mapa Rzeczpospolitej w rękach postaci.Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:20 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia .. Podaj jej datę i trasę.🎓 Na mapie zaznaczono kolorem zielonym, tereny opanowane przez krzyżowców na Bliskim Wschodzie oraz ( Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 5 .. Od kilku lat wiążę swoje życie zawodowe z historią.. 2011-01-24 16:41:38; przeczytaj fragment artykułów henrykowskich .. 2013-09-24 15:33:56Przyjrzyj się ilustracji.. Opowiedz o pierwszej wyprawie Krzysztofa Kolumba.. Praca z mapą a) Zapisz nazwy dwóch miejscowości, gdzie w 1809 roku stoczono bitwy.. D. Smoleńsku.. W wolnym czasie planuję wycieczki.🎓 A.. Następnie wykonaj polecenia.Jak w to wejdzie cie wyświetli wam się ilustracja - MidBrainartPrzyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. następnie wykonaj polecenia 2013-12-15 14:10:30; Zapoznaj się z planem Zakopanego i wykonaj polecenia?.

Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj.

Trudne.pl › gimnazjum › Historia.. a) Podaj nazwę stylu architektonicznego, w którym powstały te budowle.. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz .DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. 4 Praca z mapą a) Po koloruj na mapie obszar trzynastu kolonii angielskich, które powstały na wschod-nim wybrzeżu Ameryki Północnej.. Pamiętaj o odpowiednim oznaczeniu dla .Historia klasa 6 27.05.2020 TEMAT: EUROPA I AMERYKA W OKRESIE OŚWIECENIA.. 2011-12-01 15:53:30; zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie wykonaj polecenie.. 2.umieść na mapie litery oznaczające nazwy poszczególnych rzek 3.zamaluj czerwonym kolorem obszar państwa babilońskiego w II tysiącleciu p.n.e 4.pokoloruj na zielono terytorium egiptu w XIV - XIII wieku p.n.ePrzyjrzyj się mapie przedstawiającej wojny Rzeczypospolitej z Rosją w XVI i XVII wieku.. Ula mieszka w Krakowie.. Pisz wyraźnie.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej Księstwo Warszawskie.. Następnie wykonaj polecenia.. Z których państw… poniżej.. Pasjonuje mnie także sztuka oraz narciarstwo.. Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Wybrana książka: Poznać przeszłość Wiek XX.. Contentplus.pl sp.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Rozwiązania zadań.. Następnie wykonaj polecenia - wyszukiwanie 0 głosów..

...Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.

RPDtJlj9cCLXy Herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów .Przyjrzyj się mapie (na następnej stronie), a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Klasa: I liceum.. Rozwiązania zadań .Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj ćwiczenia.. Porównaj mapę pogody z pogodą za oknem i podpisz rysunki odpowiednimi nazwami miast.. Z entuzjazmem czytam publikacje poświęcone starożytności oraz średniowieczu.. wypisz trzy cechy klimatu .. sylwia7878; 31.03.2011 Przyjrzyj się rycinie, a następnie wykonaj polecenia.. 3 odpowiedzi .. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. Przeczytaj fragment tekstu pochodzącego z książki Michaela Endego Niekończąca się historia a następnie Odpowiedz jaką rolę odgrywały książki w życiu .Następnie wykonaj polecenia.. a) Uzupełnij tabelę dotyczącą obszarów zaznaczonych na mapie.. Skala mapy - to matematyczny stosunek do odległości na mapie do odległości w terenie.. Sprawdź na mapie, jaka pogoda tam panuje i uzupełnij widok za oknem.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia (w podręczniku ta ilustracja znajduje się na str. 188).. Polecenia .. W jakich miastach panuje pogoda pokazana na ilustracjach?. Kształtowanie się monarchii absolutnej we Francji w XVII w.. Strona 72. Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Rf1MgtzZT3hSv 1 Posiedzenie senatu za panowania Aleksandra Jagiellończyka Posiedzenie senatu za panowania Aleksandra Jagiellończyka Źródło: Jan Haller, domena publiczna.Zapoznaj się z przedstawioną mapą.Następnie wykonaj polecenia.. Ćwiczenie 6.. Wybrana książka: Wybierz książkę.. .3. Przyjrzyj się mapce ( a następnie wykonaj polecenia: Wymień nazwy plemion, których terytoria weszły w skład państwa Mieszka I. Wskaż na mapie najważniejsze grody znajdujące się na obszarze państwa Mieszka I.. Po gimnazjum (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era) Klasa: I liceum.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Określ, do jakiego wydarzenia .. w zeszycie do historii, a następnie prześlij mailem na adres: [email protected] 3. b) Wp isz w wyznaczone miejsce nazwę miasta, w którym w 1781 roku koloniści amery-Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Następnie wyko-naj polecenia.. Przeczytaj tekst „Polska zostaje krajem chrześcijańskim" na str. 40 w podręczniku.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej.. Następnie wykonaj polecenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt